Alkohol og misbrug

Tegning af rundbordssamtale om alkohol
Når alkohol styrer for meget i en familie, påvirker det alle i familien

Formålet med Familieorienteret Alkoholrådgivning

Formålet er dels, at borgere kan modtage anonym rådgivning og støttende samtaler ift. at håndtere familieliv og alkoholforbrug. Her ud over kan de modtage vejledning if forhold til, hvilke mulige indsatser der findes, og hvordan disse bedst understøtter familiens behov.

Herudover har medarbejdere mulighed for at få fagprofessionel støtte og vejledning i den opsporende såvel som den motiverende indsats, så familier får den rette hjælp i tide.

Hvem kan bruge den familieorienterede alkoholrådgivning?

I den Familieorienterede Alkoholrådgivning har borgeren mulighed for at modtage op til 3 anonyme samtaler ift. at tackle netop sin situation, eksempelvis:

• Hvis forældrene drikker for meget.

• Hvis partneren drikker for meget.

• Hvis borgeren selv har brug for en snak om sit alkoholforbrug.

Du som fagperson har også mulighed for at konsultere den familieorienterede alkoholrådgivning, da de kan understøtte og vejlede dig i opsporingsindsatsen.


Hvor finder jeg rådgivningen?

Det er muligt at møde op personligt. Den Familieorienterede alkoholrådgivning holder til i TUBAs lokaler, Danmarksgade 16, 1. sal, 9900 Frederikshavn. Rådgivningen har åben hver mandag kl. 16.00 - 18.00.

Du kan også ringe til rådgivningen - telefonen er åben hver mandag kl. 16.00 - 18.00. Ring på 40 31 66 17. Borgere kan ringe anonymt og medarbejdere kan ringe og få vejledning

Hvem møder jeg i rådgivningen?

Alle kan komme ind og få en anonym snak med en sagkyndig rådgiver. Der vil altid være 2 medarbejdere på vagt sammen, og rådgivningen bliver bemandet af medarbejdere fra hhv. TUBA, Misbrugsudredningen og Familiehuset.

 

 

Vi véd at der i Danmark er mindst 120.000 børn og unge der vokser op i en familie med alkoholproblemer

Mange børn og unge, der vokser op i en familie med alkoholproblemer, viser ikke udadtil, at de har det svært. De er meget alene med deres tanker, følelser og oplevelser.

De fleste børn har en følelse af ikke at være gode nok og føler sig forkerte, utrygge og ensomme. Ofte skal børnene klare mange ting selv, er flove over at tage venner med hjem og kan således let blive isoleret. Nogle opbygger en stærk facade for at skjule et sårbart indre, andre føler vrede.

 

Barnets Blå Hus 

Barnets Blå Hus er et behandlingstilbud for børn under 13, der har et familiemedlem med et stof- eller alkoholmisbrug og for forældre, der har eller har haft et misbrug eller har en partner eller tidligere partner med et misbrug. I Barnets Blå Hus møder børnene voksne, som forstår deres problemer og de kan få sat ord på det, der er svært. De finder også andre børn i samme situation og oplever lettelsen ved ikke at være alene med tanker og problemer. Børnene kan komme alene, sammen med en kammerat, deres forældre eller en anden voksen. Barnets Blå Hus er også et sted for forældre. De kan her få støtte til hverdagen og det at være forældre. Desuden kan hele familien deltage i aktiviteter som fællesspisning, spil, lege og udflugter.
Barnets Blå Hus er et gratis tilbud. Børn og familier kan komme anonymt og uden visitation fra kommunen. Barnets Blå Hus tilbyder:
• Samtalegrupper for børn
• Forældresparring
• Opmærksomhed og støtte til børn, der har det svært
• Hjælp til at opbygge nye sociale netværk
• Ugentlig fællesspisning for hele familien
• Et fristed med hygge og sjove oplevelser for børn
• Udflugter og aktiviteter i weekender og ferier

 

Du finder Barnets Blå Hus her:
Barnets Blå Hus Frederikshavn
Vrangbækvej 115
9900 Frederikshavn

Tlf (direkte): 21 24 14 92

Tlf (fælles): 40 21 90 20

 

TUBA

TUBA tilbyder anonym og gratis terapi og rådgivning til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. I TUBA kan de unge få hjælp via gruppeterapi eller individuelle samtaler hos professionelle terapeuter.


Du finder TUBA her:
TUBA Frederikshavn, Danmarksgade 16, 1, 9900 Frederikshavn
Mail: frederikshavn@tuba.dk
Tlf.: 40 22 83 5729 68 96 30