Trivselslinealen

Når du har læst vejledningen kan du anvende Trivselslinealen - benyt evt. støtteværktøj

  1. Beskriv/kryds af, hvilke beskyttende faktorer der er i forhold til barn, familie, netværk mv. Hent inspiration på Trivselslinealens bagside
  2. Beskriv/kryds af, hvilke risikofaktorer du ser i forhold til barn, familie, netværk mv. Hent inspiration på Trivselslinealens bagside
  3. Med afsæt i risiko- og beskyttelsesfaktorerne, har du nu et øjebliksbillede af barnet med dets individuelle sårbarhed, robusthed og livsvilkår
  4. Gør dig nu overvejelser ift. hvad der kan gøres i barnets vante miljø (dagpleje, dagtilbud, skole, klub osv.)
  5. Det er nu muligt at se på, hvor på Trivselslinealen barnet skal placeres. Vær opmærksom på, at når et barn placeres på linealen, er det altid et udtryk for dets aktuelle situation og de relationer barnet indgår i på det tidspunkt
  6. Vurderingen kan kvalificeres, hvis flere fagfolk omkring barnet laver øvelsen, og I sammen reflekterer over, hvor I placerer barnet (produktion af merviden)
  7. Når du har trykprøvet din vurdering sammen med øvrige fagpersoner, kan du overveje, hvilke aktører du kan inddrage som samarbejdspartnere. I nogle tilfælde kan problemerne klares i det daglige rum. Vurderes det, at der er behov for særlig støtte, er det nødvendigt at understøtte med indsatser i forhold til barn og familie.

Eksempler på fora, hvor Trivselslinealen kan anvendes

  • På stuemøder, i inklusionsarbejdet, på medarbejderteam-møder, tværfaglige drøftelsesmøder mv. hvor enkelte børn drøftes
  • På formøder til familieteammøder kan det være et godt redskab at bruge sammen med forældrene, for at opnå fælles billeder på bekymringsgraden
  • På familieteammøder kan Trivselslinealen anvendes til at samstemme teamets vurderinger – og det kan understøtte kommunikationen med forældrene

Formålet med Trivselslinealen er at nuancere, udfordre og kvalificere drøftelser og vurderinger. Trivselslinealen kan du bruge alene, men den står stærkest når I er flere omkring barnet, der benytter Trivselslinealen. Selve Trivselslinealen er skematisk opbygget, men da virkeligheden ikke altid kan "kommes i kasser" er det vigtigt, at du kigger nuanceret på barnets trivsel og ikke tager Trivselslinealen for bogstaveligt. Derfor er det også hensigten at du skal læse vejledningen før du tager Trivselslinealen i brug.

Risiko- og beskyttelsesfaktorer

Trivselslinealen er på bagsiden suppleret med en oversigt over risiko- og beskyttelsesfaktorer, som skal inddrages, når Trivselslinealen tages i anvendelse. Der er en meget kompliceret dynamik mellem risiko- og beskyttelsesfaktorer og oversigten kan aldrig betragtes som en facitliste. Det er nødvendigt med en kritisk og reflekteret tilgang til begreberne.

Vejledning og støtteværktøj

Som nævnt er der udarbejdet en vejledning til Trivselslinealen. På vejledningens bagside finder du et støtteværktøj, lige til at printe ud og bruge. Støtteværktøjet kan hjælpe dig til at bevare et overblik over de relevante risiko- og beskyttelsesfaktorer når du skal anvende Trivselslinealen i en konkret sag.